Политика за защита на личните данни


Ню Вилидж Турс ООД, седалище гр. Стара Загора 6000, ул. Армейска №13, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202460631, регистрирано по ЗЗДС с BG202460631, удостоверение за регистрация като Туроператор РК-01-7987/2013 г. Национален телефон: 070010027 (на цената на един разговор), Електронна поща: nvtours@abv.bg; Адрес за контакт – гр. Стара Загора, бул. Руски №56 /партер/
 
В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.
 
Моля, прочете внимателно Политиката на Ню Вилидж Турс за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.
   
Предоставянето на лични данни на сайта www.nvtours.bg или в офисa на Ню Вилидж Турс е напълно доброволно.
   
Важно е да Ви информираме, че:
 
Услугите предлагани от Ню Вилидж Турс са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Ню Вилидж Турс ООД на непълнолетни лица.
   
Ню Вилидж Турс се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
 
Ню Вилидж Турс НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!
 
Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
Попълвайки заявка за оферта през формата на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Ню Вилидж Турс като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
 
Защо събираме данните Ви?
 
Използвайки уеб сайтовете ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.
Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.
Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies) Политика за използване на бисквитки. Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.
В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).
 
Какви лични данни обработваме и от кого?
 
Посетители на сайтовете собственост на Ню Вилидж Турс
Посетител е всяко лице заредило сайта на Ню Вилидж Турс в уеб браузъра си.
 
Категории лични данни, събирани от Ню Вилидж Турс:
 
Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
 
Персонални: Лични данни, събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
 
Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на Ню Вилидж Турс. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
 
Срок на съхранение: „Бисквитки“ на сайта са с максимална валидност от 1 година. Личните данни, предоставени след съгласие на потребителя, се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
 
Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.
 
Емейл абонати - newsletter
 
Тип на личните данни обект на обработка - email.
Цел на обработката – създава се бюлетин съдържащ списък от абонати доброволно и информирано предоставили електронната си поща, с цел получаване на специални оферти, намаления и ексклузивни акции и игри от страна на Ню Вилидж Турс.
 
Кой друг може да получи данните Ви?
 
Ню Вилидж Турс при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
        - има изрично съгласие от ваша страна;
        - има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
        - Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Ню Вилидж Турс - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.
 
Какви са Вашите права?
 
При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани. За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: nvtours@abv.bg.
Ако използвате бюлетин по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ предоставени в края на всеки бюлетин. Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документи, сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашите сайтове и предоставяне на качествена услуга на клиента от Ню Вилидж Турс. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на Ню Вилидж Турс.
 
 
Съгласявайки се с нашата Политика, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни

Tоп Дестинации

Всички дестинации